Blog

503 Error

En 503 ’Service Unavailable’ är en HTTP-statuskod som indikerar att en webbserver inte är tillgänglig för tillfället. Detta kan bero på att servern stängts ner för underhåll eller att den är överbelastad och inte kan hantera fler förfrågningar.

Orsaker och SEO konsekvenser

Ett 503-fel kan ha många olika orsaker, men vanligtvis uppstår det tillfälligt när en server inte kan hantera förfrågningar på grund av temporär överbelastning av trafik eller schemalagt underhåll. Från ett SEO-perspektiv är en 503-statuskod mindre skadlig än en 404-error (’Sidan kan inte hittas’) eftersom den signalerar att problemet är temporärt. Sökmotorer som Google förstår detta och kommer troligtvis inte att ändra webbplatsens ranking om felet hanteras korrekt och snabbt.

Lösningar

För att minska den negativa påverkan av 503-fel bör webbplatsägare se till att använda denna statuskod korrekt under schemalagt underhåll. Dessutom, om felet beror på överbelastning, rekommenderas det att öka serverkapaciteten eller använda en Content Delivery Network (CDN) för att hantera hög trafik mer effektivt. Det är också viktigt att webbplatsen kommunicerar till sina användare om det pågående underhållet eller eventuella problem för att förebygga en dålig användarupplevelse.

Tekniska åtgärder

Webbplatsägare och utvecklare kan åtgärda 503-fel genom att se över och optimera serverkonfigurationer, balansera lasten mellan servrar och säkerställa tillräckliga serverresurser. Implementering av automatiserade skript eller tjänster för att övervaka serverns hälsa och larm vid kritiska tillstånd är också klokt, för att snabbt kunna identifiera och åtgärda problem.

Om 503-responsen används felaktigt och ett underhållsmeddelande ligger uppe för lång tid kan Google och andra sökmotorer till slut betrakta sidan som icke-fungerande, vilket kan ledande till negativa SEO konsekvenser.

FAQ

Vad betyder 503 Error?

503 Error är en HTTP-statuskod som indikerar att en webbserver inte är tillgänglig för tillfället. Det kan bero på exempelvis överbelastning eller planerat underhåll.

Hur påverkar 503 Error SEO?

Från ett SEO-perspektiv är en 503-statuskod mindre skadlig än en 404-error, eftersom den signalerar att problemet är temporärt. Sökmotorer som Google förstår detta och kommer inte nödvändigtvis att påverka webbplatsens ranking om felet hanteras snabbt och korrekt.

Vad kan jag göra för att åtgärda en 503 Error?

För att minska påverkan av 503-fel bör du se till att använda statuskoden korrekt vid planerat underhåll. Vid överbelastning kan du överväga att öka serverkapaciteten eller använda en Content Delivery Network (CDN) för att hantera hög trafik. Kommunicera också tydligt med användare om eventuella problem och underhåll.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: