Blog

410 Error

410 ”Gone”, är en HTTP-svarskod som indikerar att den efterfrågade resursen inte längre finns tillgänglig på servern och att detta är en permanent situation.

Detta är till skillnad från en 404 Error där resursen inte hittas, men det kan vara tillfälligt och det är okänt om situationen är permanent eller tillfällig.

Betydelse för SEO

Inom sökmotoroptimering (SEO) är 410 Error en signal till sökmotorer att en specifik webbsida avsiktligt har tagits bort och ska tas bort från sökmotorns index permanent. Att korrekt använda en 410 Error är en effektiv metod för att kommunicera till sökmotorerna att innehållet inte längre finns och att det bör upphöra att indexeras eller refereras till i sökresultaten.

Tillämpning

När en webbplatsadministratör avlägsnar en webbsida permanent, bör de konfigurera servern att svara med en 410 Error när den sidans URL efterfrågas. Detta görs vanligtvis genom att redigera .htaccess-filen på en Apache-server eller motsvarande konfigurationsfiler på andra typer av servrar. Denna åtgärd bör endast användas när innehållet är permanent borttaget och inte vid temporära borttagningar, eller då omdirigering till en annan relevant sida (via en 301-redirect) är mer lämplig.

Effekt på sökmotorer

Genom att använda 410 Error signalerar webbplatsägaren tydligt och klart till sökmotorerna att de inte ska slösa resurser på att crawla eller indexera den sidan längre. Sökmotorernas botar kommer att uppdatera sitt index snabbare jämfört med en 404 Error, vilket är mindre definitivt och kan kräva att sökmotorerna besöker URL:en flera gånger innan den tas bort från indexet helt.

Övervakning

Webbplatsadministratörer bör övervaka sina sajter för korrekt användning av 410 Errors, precis som de övervakar 404 Errors, för att säkerställa att webbplatserna kommunicerar korrekt med sökmotorerna. Detta kan göras genom verktyg som Google Search Console, som rapporterar crawl-fel och indexstatus för webbsidor.

FAQ

Hur påverkar en 410 Error sökmotorers indexering av en webbsida?

En 410 Error signalerar tydligt och klart till sökmotorerna att innehållet inte längre finns och bör tas bort från indexering. Det hjälper sökmotorerna att snabbare uppdatera sitt index jämfört med en 404 Error.

När bör jag använda en 410 Error istället för en 404 Error?

En 410 Error bör användas när en webbsida har tagits bort permanent och ingen ersättningssida är tillgänglig. En 404 Error används vid tillfälliga borttagningar eller när en ersättningssida är relevant.

Vad är skillnaden mellan en 410 Error och en 404 Error?

En 410 Error indikerar att den efterfrågade resursen är permanent borttagen, medan en 404 Error indikerar att resursen är tillfälligt inte tillgänglig eller inte kan hittas.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: