Blog

404 Page Optimering

Begreppet ”404 Page Optimering” hänvisar till processen att förbättra användarupplevelsen och möjligen sökmotorrankningen för en webbsida som visar ett felmeddelande när en användare försöker nå en sida som ej längre existerar, är borttagen eller har ändrat URL.

En optimerad 404-sida kan omvandla potentiellt frustrerande upplevelser till konstruktiva interaktioner. Dess roll inom SEO är indirekt men kan påverka webbplatsens övergripande prestanda i användarvänlighet och därmed bibehålla besökarens engagemang samt understödja sajtens trovärdighet.

Gemensamma Drag hos Effektiva 404-sidor:

 • Användarvänlighet: En välutformad 404-sida förklarar tydligt att den önskade sidan inte kunde hittas och ger vägledning om vad användaren kan göra härnäst.
 • Design och varumärkesanpassning: Designen ska vara konsekvent med resten av webbplatsen och spegla varumärket för att behålla användarens tillit och intresse.
 • Sökmöjligheter: Inkludera en sökfunktion eller länkar till populära eller relevanta sidor, så att användaren enkelt kan navigera vidare på webbplatsen.
 • Hemlänk eller navigation: Ett omväg till startsidan eller huvudnavigationen ger besökaren ett snabbt sätt att återgå till webbplatsen för att fortsätta att utforska innehållet.
 • Kreativitet: Humor eller kreativa element kan göra att användaren känner en positiv koppling till varumärket trots felet.
 • Feedbackmekanismer: Erbjud möjlighet att rapportera brutna länkar eller problem direkt på 404-sidan kan förbättra webbplatsens tekniska tillförlitlighet.

SEO Fördelar med Optimerade 404-sidor

 • Förbättrar Användarupplevelsen: En bra 404-sida hjälper till att hålla användarna kvar på webbplatsen även efter ett fel har uppstått, vilket kan minska avvisningsfrekvensen och därmed signalera till sökmotorerna att webbplatsen fortfarande är värdefull för användarna.
 • Bibehåller Länkkraft: När andra webbplatser länkar till en sida som inte längre finns kan en anpassad 404-sida dirigera länk kraft och trafik till aktiva sidor genom rekommenderat eller relaterat innehåll.
 • Underlättar Webbplatsunderhåll: Genom att inkludera feedbackmekanismer kan webbplatsägare identifiera och rätta till brutna länkar, vilket är ett viktigt underhållsarbete för att bibehålla en SEO-vänlig webbplatsstruktur.

Implementera 404 Page Optimization

 1. Skapa en anpassad 404-sida som reflekterar webbplatsens tema och estetik.
 2. Försäkra att den anpassade 404-sidan sätter användaren i centrum genom att erbjuda relevanta alternativ för fortsatt utforskning av webbplatsen.
 3. Lägg till en sökfunktion eller länkar till hemsidan, populära sidor, eller en site-map för att underlätta vidare navigation.
 4. Se till att 404-sidan är responsiv och fungerar väl på alla enheter.
 5. Använd övervakningsverktyg för att spåra 404-fel och identifiera eventuella mönster eller vanliga problem.
 6. Integrera feedbackfunktioner så att besökare kan ge återkoppling om brutna länkar eller andra webbplatsrelaterade frågor.

Varje aspekt av en webbplats, inklusive 404-sidor, kan och bör övervägas i en omfattande SEO-strategi. Genom att optimera 404-sidor kan företag vända potentiellt negativa upplevelser till möjligheter att imponera på och behålla besökare. Detta gör att webbplatsen kan upprätthålla ett positivt anseende i både användares och sökmotorers ögon, och därmed främja en starkare digital närvaro och varumärkesimage.

FAQ

Vad kan jag göra om mitt innehåll väljs för ett featured snippet men informationen är inte längre korrekt?

Om informationen i ditt featured snippet inte längre är korrekt, bör du uppdatera innehållet på din webbplats så snart som möjligt. Google crawlar regelbundet webbsidor och uppdaterar featured snippets för att återspegla ny information. Så snart innehållet på din sida är uppdaterat med korrekt information, bör det återspeglas i snippetet efter en tid. Du kan även använda Google Search Console för att begära en ny crawl av sidan.

Kan jag markera eller flagga ett specifikt stycke på min sida för att öka chansen att det blir ett featured snippet?

Medan du inte kan "flagga" ett visst stycke för Google, kan du öka chansen att det väljs genom att använda rätt strukturerad data (schema markup) och forma innehållet så att det direkt svarar på en specifik sökfråga. Att ha innehållet i ett tydligt och lättläst format med rätt användning av rubriker (H2, H3) kan också hjälpa Google att identifiera relevant innehåll att visa som ett featured snippet.

Kan jag ansöka eller be Google att använda mitt innehåll som ett featured snippet?

Det finns ingen process där man kan ansöka om att få sitt innehåll som ett featured snippet. Google väljer automatiskt ut featured snippets baserat på deras algoritmer som identifierar innehåll som bäst svarar på användarens sökfråga. Genom att följa bästa praxis för SEO och utveckla högkvalitativt och relevant innehåll kan du öka chanserna att ditt innehåll väljs.

På vilket sätt kan featured snippets påverka min organiska trafik?

Featured snippets kan både positivt och negativt påverka din organiska trafik. Å ena sidan kan ett featured snippet öka synligheten för din webbplats och uppmuntra användare att klicka för att läsa mer. Å andra sidan, om ett snippet ger användaren hela svaret de behöver, kanske de inte känner ett behov av att besöka din webbplats. Det är viktigt att utforma ditt innehåll så att det väcker intresse och uppmuntrar besök till din webbplats för ytterligare information.

Hur ofta uppdaterar Google featured snippets och hur kan jag behålla min position?

Google uppdaterar featured snippets löpande baserat på nya data, innehållsuppdateringar och förändringar i deras algoritmer. För att behålla din position som ett featured snippet är det viktigt att du kontinuerligt uppdaterar och underhåller ditt innehåll så att det är relevant och av hög kvalitet. Dessutom bör du följa med i de senaste SEO-trenderna och göra eventuella justeringar i ditt innehåll och din webbplats baserat på dessa förändringar. Analysera också din webbplatsprestanda via SEO-verktyg och Google Analytics för att förbättra och anpassa dina strategier.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: