Blog

3xx Redirect

3xx redirect är en grupp av HTTP statuskoder som används för att lägga om (omdirigera) trafiken från en URL till en annan.

Denna typ av omdirigering är ett viktigt verktyg inom SEO för att hantera och upprätthålla länkautoritet när en sida flyttas eller tas bort samt för att säkerställa en bra användarupplevelse genom att undvika brutna länkar.

Innehållsförteckning

Användningsområden

301 Moved Permanently: Används när innehållet har flyttats permanent till en ny URL. Detta är den vanligaste omdirigeringen och den rekommenderas för SEO eftersom den överför nästan all länkjuice (sökmotorvärde) från den gamla sidan till den nya.

302 Found / 307 Temporary Redirect: Båda koderna indikerar en tillfällig omdirigering till en ny URL.

303 See Other: Denna kod används för att omdirigera till en sida som är distinkt från den ursprungliga förfrågade resursen, exempelvis en bekräftelsesida efter en form submission.

308 Permanent Redirect: Denna är identisk med 301, men den tillåter inte att förfrågningsmetoden ändras (från POST till GET).

Tekniska Aspekter

Implementeringen av en 3xx redirect kan genomföras på flera sätt. Vanliga metoder innefattar:

  • Ändring i .htaccess-filen på en Apache-server.
  • Användning av plugins eller inbyggda funktioner i CMS-system som WordPress.
  • Genom serverinställningar på NGINX eller Windows-servrar.

Bästa Praxis för SEO

  • Tillämpa 301 redirect vid permanent URL-ändring för att bibehålla sökmotorns ranking.
  • Använd 302 redirect temporärt och endast när det är nödvändigt, för att undvika negativ inverkan på SEO.
  • Kontrollera att alla omdirigeringar är korrekt konfigurerade och fungerar som de ska.
  • Undvik onödiga kedjor av omdirigeringar (redirect chains), då dessa kan försämra laddningstiden och användarupplevelsen.
  • Regelmässigt övervaka och uppdatera omdirigeringar, speciellt efter att ha gjort ändringar på webbplatsen eller dess struktur.

FAQ

Vad är skillnaden mellan en 301 redirect och en 302 redirect?

En 301 redirect används vid en permanent URL-förändring och överför länkjuice till den nya sidan. En 302 redirect används vid tillfälliga förändringar och överför inte länkjuice i samma utsträckning.

När ska man använda en 307 redirect istället för en 302 redirect?

En 307 redirect ska användas när man vill behålla metoden av en förfrågan oförändrad, till exempel vid en POST-förfrågan. En 302 redirect kan ändra metoden från POST till GET.

Hur påverkar omdirigeringar SEO?

Omdirigeringar påverkar SEO genom att bibehålla länkjuice från den gamla sidan till den nya, vilket hjälper till att behålla rankning i sökmotorerna. De hjälper också till att undvika brutna länkar och förbättra användarupplevelsen.

Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy:

Innehållsförteckning

Innehåll