Blog

1xx Informational

1XX Informational är en klass av HTTP-statuskoder som indikerar en tillfällig respons till en klient som väntar på en fortsatt process. De är en del av HTTP-protokollet som webbservrar använder för att kommunicera med webbläsare och andra klienter.

Funktion

Statuskoderna inom denna kategori är preliminära svar och signalerar att servern har mottagit förfrågan men en ytterligare åtgärd måste genomföras för att slutföra processen. Koderna används inom kommunikationen mellan server och klient (till exempel en webbläsare eller en sökmotor) under det tekniska utbytet av information.

Användning i SEO:

Generellt sett har 1XX-informationssvar liten påverkan på SEO eftersom de är temporära och inte direkt påverkar indexering eller ranking. De är mer relevanta för att hantera och optimera webbservers konfiguration och prestanda. Att försäkra sig om att servern hanterar begäranden korrekt kan dock indirekt påverka en webbplats användarupplevelse och på så sätt ha en sekundär påverkan på ranking.

I SEO-sammanhang är det viktigt att webbservrar konfigureras korrekt så att de inte skickar ut felaktiga 1XX-svar vid olämpliga tillfällen, vilket kan förvirra sökmotorerna eller minska effektiviteten vid crawlandet av en webbplats. SEO-specialister bör därför vara medvetna om dessa koder och hur de hanteras av servern för att säkerställa optimal teknisk hälsa för en webbplats.

FAQ

Påverkar 1xx-statuskoder min SEO och hur ser sökmotorer på dessa?

Generellt sett har 1xx-statuskoder ingen direkt påverkan på SEO då de anses vara tekniska signaler mellan klienten och servern, och inte något som indikerar kvaliteten på innehållet på en webbsida. Sökmotorer fokuserar mer på 2xx-, 3xx-, 4xx- och 5xx-statuskoder när det gäller att indexera och ranka webbsidor. Dessa koder talar om för sökmotorer om sidor är tillgängliga, har flyttats, finns inte, eller om det har skett ett serverfel. Dock, om ditt webbhotell eller serverhanteringssystem felaktigt returnerar 1xx-koder istället för korrekta responser, kan det teoretiskt sett påverka crawlandet och indexeringen av din webbsida negativt.

Vad innebär HTTP-statuskoder som börjar med 1xx?

HTTP-statuskoder som börjar med ’1xx’ betecknas som ”informational responses” och indikerar att servern har tagit emot och förstått förfrågan men att processen ännu inte är fullständig. Detta innebär att klienten bör vänta på ett slutgiltigt svar från servern. Statuskoderna i denna kategori används främst inom HTTP-protokollet för att hantera tillfälliga mellanväxlingar under ett requests flöde och är inte direkt relaterade till webbsidans innehåll eller SEO.

Vilka är de vanligaste 1xx-statuskoderna och vad betyder de?

100 Continue: Den här koden skickas för att ange att det inledande requestet har tagits emot och att klienten ska fortsätta med att skicka resten av requestet (om det behövs).
101 Switching Protocols: Servern förstår och är villig att uppfylla klientens begäran om att byta protokoll, exempelvis från HTTP 1.1 till WebSocket.
102 Processing : Den här koden används för att ange att servern har tagit emot och behandlar requestet, men inget svar är tillgängligt ännu.
103 Early Hints: Denna status kod används för att returnera några respons headers innan slutgiltigt svar för att hjälpa klienten att förbereda sig på att ta emot resurser.
Free SEO analysis

Kostnadsfri SEO-analys

Free SEO analysis
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Vilken typ av analys vill du ha?
*Genom att samtycka blir du också anmäld till vårt nyhetsbrev och du accepterar att ta emot marknadsföring. Du kan avsluta din prenumeration när du vill genom att klicka på ”unsubscribe” i våra nyhetsbrev.
Klicka här för att godkänna vår integritetspolicy: